top of page

Optimalisering van het onderhoud van een grote bank


BNP Paribas Fortis

BNPPF is een van de grootste bankondernemingen van België. Haar facilitaire dienst beheert een portefeuille van meer dan 800 sites die elke dag operationeel moeten zijn voor de activiteiten van de groep.


Context

Om te anticiperen op de ontwikkelingen in de banksector heeft BNPPF een 2020-strategie uitgestippeld voor haar facilitaire afdeling. Zij wil evolueren naar een makelaarsmodel, d.w.z. optreden als tussenpersoon tussen belangrijke leveranciers en interne klanten.


Het MSP-project werd in 2014 opgestart om het onderhoudsbeheer van zijn gebouwenportefeuille te hervormen. De doelstellingen waren om flexibeler te zijn ten opzichte van een snel evoluerende activaportefeuille, en ook om de totale onderhoudskosten van deze activa te verlagen en tegelijkertijd een wettelijk en marktconform serviceniveau te garanderen.


Met deze doelstellingen in het achterhoofd definieerde de organisatie het optimale niveau en de wijze van outsourcing. De bank besloot om met 2 multiservicepartners te werken en hen niet alleen operationele taken te geven, maar ook tactische activiteiten.


Resultaten

Het delegeren van zo'n grote scope en verantwoordelijkheid aan 2 partners vereiste een diepgaande analyse van de huidige situatie, een visie op het best geschikte uitbestedingsmodel, projectcoördinatie om het model en de outsourced activiteiten te implementeren en begeleiding om ervoor te zorgen dat elke stakeholder zijn nieuwe rol onderschreef en zich bij de verandering aansloot.


De consultants van FacOrg hebben actief bijgedragen aan:


 • Definitie van processen en standaardtools om het nieuwe model te ondersteunen.

 • Definiëren van business cases om te beslissen welke activiteiten worden outsourced,

 • Definitie van een vergoedingsmodel voor leveranciers op basis van kwaliteit,

 • Begeleiding van stakeholders om de wijziging te doen slagen.


En het totale project behaalde :


 • 90% succesvolle serviceoverdrachten binnen de oorspronkelijk geplande tijd

 • Daling van de totale onderhoudskosten met meer dan 20%

 • 80% van alle onderhoudsactiviteiten worden beheerd door de multiservicepartners

 • Afname van 200 leverancierscontracten door overdracht van activiteiten aan de 2 belangrijkste partners

 • Beter beheer van wettelijke conformiteit

 • Aanvaarding van marktconform en klantgericht serviceniveau binnen een organisatie die gewend is aan topkwaliteit


Post project ondersteuning

Na de voltooiing van het project waren de consultants van FacOrg betrokken bij de verdere ontwikkeling van deze contracten.

Tussen 2017 en 2019 hebben we ondersteund bij:


 • De uitbreiding van het standaardverlengingskader van 3 naar 7 jaar

 • Een herziening van de Service Level Agreements en hoe deze te monitoren

 • Een verschuiving naar een vast tarief voor 90% van de onderhoudskosten

 • Een jaarlijkse "do better" agreement (jaarlijkse kostenverlaging bij gelijkwaardige perimeter)

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page