top of page

De applicatieve toekomst modelleren bij Eaglestone

Eaglestone is een bedrijf dat gespecialiseerd is in vastgoedontwikkeling en -investering. Zij acquireren en verbouwen gebouwen voor woon-, kantoor- en winkelprojecten. Hun ontwerpen zijn gebaseerd op site-specifieke architectuur en een interesse in hedendaagse kunst.


Om aan hun groei en vraag naar steeds meer digitale diensten te voldoen, voerde FacOrg een analyse uit van de IT-omgeving van Eaglestone in de vorm van capability maps.

Om een degelijke basis voor reflectie te verschaffen, heeft FacOrg een tiental interviews met het personeel afgenomen. Het doel van deze interviews was de gebruikte instrumenten en de door hen beheerde capaciteiten te identificeren.

Deze informatie werd visueel gemodelleerd in een AS IS capaciteitskaart, waaraan een reeks opmerkingen uit de eerste analyse werd toegevoegd.


Na dit eerste deel, dat gericht was op de AS IS-situatie, is FacOrg begonnen met de bouw van een TO BE applicatie-architectuurscenario, door te zoeken naar geschikte toepassingen en een samenhangend geheel van verbeteringsprojecten vast te stellen.


Zodra dit architectuurvoorstel door Eaglestone was gevalideerd, ontwikkelde FacOrg een implementatieprogramma in 10 initiatieven, gespreid in de tijd. Het programma is zo opgezet dat de initiatieven kunnen worden uitgevoerd in het tempo en in de volgorde die Eaglestone wenst.


Vandaag ondersteunt FacOrg hen bij het eerste van deze initiatieven, gewijd aan Document Management.


Comments


bottom of page