top of page

Een stap dichter bij een actuele inventaris

Een bijgewerkte, uniforme, vlotte en gebruiksvriendelijke inventaris is vaak nog een droom.

Excel-bestanden zijn wijdverspreid, met hun voordelen maar ook hun nadelen. En vooral met hun versie geschiedenis.

Een van onze klanten wilde de inventaris van zijn technische activa optimaliseren, en wij hebben daarop gereageerd door een inventarisatie-instrument te bouwen en een inventarisatiemethodologie voor te stellen.

Alles begint met de bestaande inventaris per gebouw: de vastgoedbeheerders verzamelen alle nodige gegevens alvorens ze in gestructureerde vorm te importeren in de Kizeo formulieren tool. Tegelijkertijd worden de automatisch gegenereerde unieke referenties van de goederen naar de software van een etikettenprinter gestuurd. Van de unieke referenties wordt een QR-code afgedrukt.

Tijdens de eigenlijke inventarisatiefase gaan de property managers naar elk asset, brengen een eigen label aan, scannen de QR-code en controleren of de ingevoerde gegevens in het corresponderende Kizeo-bestand correct zijn en corrigeren indien nodig.

Het resultaat is een databank die kan worden gebruikt via een instrument voor gegevensbeheer. De activa worden geïdentificeerd en hun gegevens kunnen op elk moment ter plaatse worden geraadpleegd/gewijzigd dankzij de QR-code.Comments


bottom of page