top of page

Onderweg naar ISO 20700!

Normen worden gewaardeerd door adviesbureaus. Zij stellen hen in staat te benchmarken, te evalueren aan de hand van een standaard, enz. Dit verklaart het succes van de ISO-normen.


Ook de advieswereld heeft zijn eigen ISO-norm: deze is bedoeld om de betrekkingen tussen adviesbureaus en hun cliënten te regelen en te voorkomen dat zij betrokken raken bij ongecontroleerde projecten met ongeschikte adviseurs.

De ISO-norm beoogt dan ook een duidelijk kader voor opdrachten vast te stellen ( duidelijk gedefinieerde scope, geplande stuurorganen, transparante en voortdurend bijgewerkte begroting, enz.)


Bij FacOrg respecteren we de ISO 20700-norm zoveel mogelijk om met onze klanten een vertrouwensrelatie en transparantie op te bouwen.


Comments


bottom of page