top of page

De toekomstige operationele organisatie van D'Ieteren Immo


D'Ieteren Immo

D'Ieteren is een belangrijke Belgische groep die sinds 1805 actief is in de automobielsector. In de loop van haar activiteiten heeft ze een ruime en gediversifieerde vastgoedportefeuille uitgebouwd.


D'Ieteren Immo is een afdeling van de Groep D'Ieteren die in 2016 werd opgericht met als doel een nieuwe vastgoedactiviteit te ontwikkelen. De entiteit heeft niet alleen tot doel de vastgoedactiva van de hele groep D'Ieteren te beheren, maar ook om nieuwe projecten te ontwikkelen die geen verband houden met de automobielsector.


Context

Na de hergroepering van alle historische gespreide activa, medewerkers en vastgoedfilialen in de nieuwe vennootschap, diende D'Ieteren Immo een eengemaakt operationeel model te definiëren voor zijn nieuwe structuur.


D'Ieteren vroeg FacOrg om advies vanwege onze ervaring met actoren in de vastgoedsector die over een grote activaportefeuille beschikken. Onze onafhankelijkheid ten opzichte van oplossingenleveranciers, onze kennis van de beste praktijken in de sector en onze expertise in een brede reeks gespecialiseerde tools - zoals Planon (in gebruik zijnde tool) - waren ook sleutelelementen voor D'Ieteren Immo.


Resultaten

Aan het einde van de missie hebben wij aanbevelingen geformuleerd voor elk van de belangrijkste processen van de entiteit, rekening houdend met de specifieke kenmerken van het door de klant gekozen instrument.

Naast deze aanbevelingen hebben we ook richtlijnen voorgesteld om de consistentie en de kwaliteit van de gegevens in hun informatiesystemen te verzekeren.


Ten slotte hebben we advies geboden om in de toekomst bijkomende ontwikkelingen mogelijk te maken.

Er werd een roadmap opgesteld om alle aanbevelingen in logische en concrete stappen door de eigen diensten te laten implementeren.


Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page